Introduksjon

Regler for denne internasjonale konkurransen, organisert av Eliante Onlus Social Cooperative - P.I. og C.F. 04026890964, hovedkontor Via San Vittore 49, 20123 Milan (heretter Eliante) gjennom det europeiske prosjektet Horizon2020 HACKS (Kunnskap og løsninger innen oppvarming og kjøling), tilskuddsavtale n. 845231.

Målet med HACKS-prosjektet er å transformere markedet for husholdningsoppvarmings- og kjøleutstyr, fremme spredning av effektiv teknologi og god praksis for energisparing og samtidig forbedre levekomforten og helsen til europeiske borgere. Denne konkurransen har de samme målene for prosjektet og har som mål å stimulere og oppmuntre til bruk av mer energismarte varme for bedre energieffektivitet.

Prosjektet fremmes av 17 HACKS-partnere til stede i 15 europeiske land, som opererer takket være den økonomiske støtten til det europeiske programmet H2020.

Deltakelse i konkurransen er basert på følgende bestemmelser:

 

1. Varighet

Konkurransen varer fra midnatt 1. april til midnatt 30. april 2021.

 

2. Deltakelse

a) Deltakelse er frivillig og gratis. Alle fysiske personer over 18 år som bor i følgende europeiske land er kvalifisert til å delta: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia. Ansatte eller familiemedlemmer til ansatte i følgende organisasjoner kan ikke delta:

1) Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME)

2) Osterreichische Energieagentur Austrian Energy Agency (AEA)

3) Goodplanet Belgia

4) Bush Energie Gmbh

5) Seven, The Energy Efficiency Center Z.U.

6) Co2online Genuetzige Beratungsgesellschaft Mbh

7) Fundacion Ecologia y Desarrollo (ECODES)

8) Guide Topten SARL

9) Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus (ELIANTE)

10) Politecnico Di Milano (POLIMI)

11) Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija Asociacija

12) Oekozenter Pafendall ASBL

13) Norges Naturvernforbund (NNV)

14) Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)

15) Quercus - Associação nacional de Conservação da natureza (QUERCUS ANCN)

16) Svenska Naturskyddsforeningen I (SSNC)

17) Energy Saving Trust Limited (EST)

 

b) Hver person kan bare delta én gang i løpet av konkurransen

c) For å delta er det nødvendig å bruke den web-baserte energisparekalkulatoren du finner på energismart.no.

 

3. Registrering

a) For å delta i konkurransen, må deltakerne fylle ut det elektroniske skjemaet som er dedikert til konkurransen, som er presentert på energismart.no. Nettstedet skal også vise vilkårene, inkludert personvernreglene for konkurransen.

b) Ved å svare på spørsmålene, bekrefte deltakelse og oppgi en gyldig e-postadresse på nevnte webside, bekrefter deltakerne at de har lest vilkårene og godtar dem uten begrensning.

 

4. Krav

For å kunne delta i konkurransen må du ha brukt den nettbaserte energiparekalkulatoren på energismart.no. I tillegg må du ha svart på et online spørsmål om den.

 

5. Trekning

Blant alle deltakerne som har brukt kalkulatoren og svart på spørsmålet innen fristen (se punkt 2), og som ikke tilhører samme land, trekkes det to vinnere som vil bli tildelt premiene. (se punkt 6).

Trekningen vil foregå på følgende måte: Eliante trekker 2 vinnerland i henhold til kriterier som gir like stor vinnersjanse til alle deltakere i konkurransen. Deretter vil hver av de lokale HACKS-partnerne fra de to uttrukne landene trekke navnet på vinneren av sitt land blant de nasjonale deltakerne.

Både Eliante og partnerne garanterer åpenhet og upartiskhet i trekningen.

 

6. Premier

Prisen vil bestå av en eller flere gjenstander knyttet til energieffektivitet i husholdninger med totalverdi opp til maksimalt 500 euro. Vinneren vil bli varslet via e-post innen 15 dager etter at konkurransen er avsluttet, og premiene vil bli sendt på bekostning av Eliante til adressen oppgitt i deltakelsesskjemaet.

 

7. Unntak

Vi forbeholder oss retten til å ekskludere deltakere i konkurransen ved feilinformasjon, manipulasjon, brudd på vilkårene eller bruken av ulovlige hjelpemidler. Deltakere som ikke oppfyller kravene (se punkt 4) er uansett være ekskludert.

 

8. Personvern

Deltakere i konkurransen aksepterer at personopplysninger vil bli lagret og brukt til formålet med konkurransen. Dataene blir ikke delt med tredjeparter. Vinnerne av konkurransen vil bli varslet skriftlig og godtar at deres navn (fornavn og første bokstav i etternavnet), samt navnet på bostedet (by eller kommune) blir publisert på nettsteder og sosiale plattformer knyttet til konkurransen. De må også svare på et kort intervju om temaene i HACKS-prosjektet. Hver deltaker har rett til å få tilgang til, rette eller slette informasjonen ved å sende en epost til info@eliante.it

 

9. Arrangørens rettigheter

Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte konkurransen når som helst uten varsel og uten å oppgi noen grunn. Dette kan skje etter arrangørens skjønn hvis det f.eks ikke er mulig å garantere riktig og rettferdig gjennomføring av konkurransen eller de kan være tekniske eller juridiske årsaker. Hvis kanselleringen skyldes en deltaker, vil erstatningskrav være konfidensielle.

 

10. Begrensning av ansvar

a) Vi kan ikke påta oss ansvar ved feil under dataoverføringer, og heller ikke ved tilfeller av feil på databehandlingsutstyr.

b) Det gis heller ingen garanti for mottak av deltakeropplysningene. Som deltaker har du ingen klagerett med mindre vi har utført brudd på helt grunnleggende forpliktelser som har ført til skade på ditt liv, helse, eller manglende garantibetingelser. Det må kunne dokumenteres at skaden er tilknyttet konkurransen eller premien vår på en forutsigbar måte. Det samme gjelder ved uaktsomhet og følgeskader, inkludert tapte premier.

c) Det gis ingen garanti for at premiene fungerer korrekt. Produsenten er alene ansvarlig for sine produkter.

d) Vi har ikke ansvar for unødige offisielle handlinger, arbeidstvister, utilsiktede tap eller force majeure. Det samme gjelder ved skade forårsaket av kriminelle handlinger fra tredjeparter.

 

11. Sluttbestemmelser

For enhver tvist gjelder italiensk lov, og den kompetente domstolen er den i Roma. Ugyldigheten av en klausul i denne forskriften medfører ikke de andres ugyldighet. Referanseversjonen av denne avtalen er den italienske versjonen, som du finner her

 

12. Sluttinformasjon

Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, under tilskuddsavtale nr. 845231. Ansvaret for dette innholdet ligger hos forfatterne og gjenspeiler ikke nødvendigvis EUs mening. Verken EASME eller EU-kommisjonen er ansvarlig for bruk av informasjonen.