Som boligeiere vet vi ofte hvor skoen trykker, og hva som burde vært utbedret i hjemmene våre, men det er ikke alltid så lett å finne ut nøyaktig hvilke energitiltak vi bør satse på, og hva som er best både for oss og boligen vår på kort og litt lengre sikt.

Enda vanskeligere blir det når vi skal ut i markedet for å finne ut hva det vil koste å gjøre de utbedringene vi ser for oss, og  hvem vi faktisk bør velge til å gjennomføre jobben vi ser for oss. Det er ikke uten grunn at håndverkstjenester er på topp tre over saker som havner hos forbrukerklageutvalget.

Energispesialist er en kvalitetssikringsordning som gjør dette lettere.

 

1. Få tilbud på rett løsning

Det er ikke alltid at håndverkeren har nok kompetanse til å anbefale deg den løsningen du egentlig trenger. Eller de gir deg pris på en løsning som ikke passer til din bruk eller ditt hus, sånn at du ender opp med å måtte gjøre jobben om igjen om få år.

En energispesialist kjenner både produktene og løsningene de tilbyr godt, og har i tillegg fått svært gode referanser fra bransjen. Dette sikrer at løsningene du får anbefalt, og får tilbudt er tilpasset dine behov og vil fungere både på kort og lang sikt.

 

2. Unngå farlige feil 

Det er ikke alltid at håndverkeren har nok kunnskap til å installere løsningen din på rett måte. Der noen energitltak er enkle, krever andre både dybdekunnskap og erfaring. Derfor er det mange energitiltak som når de er gjort på feil måte - istedet for å gjøre boligen din bedre og mer miljøvennlig, kan gi både helseplager og bygningsskader.  

En energispesialist har minst 3 års erfaring, og tilfredsstiller strenge og dokumenterbare kvalitetskriterier. I tillegg har vi snakket med flere tidligere kunder. Dette gjør vi for å sikre at jobben blir gjort på en riktig måte.  

 

3. Spar energi

Det er først når energitiltakene dine er planlagt, utført og iverksatt på riktig måte at du kan hente ut effektene i form av spart energi. Det er så viktig at flest mulig av oss opplever at de tiltakene vi gjennomfører faktisk gir oss den reduksjonen i energiforbruk.

En energispesialist er en håndverksbedrift som satser på energitiltak, og som har energieffektivisering som satsninsområde. De vil gi deg den energireduksjonen du forventer. 

 

4. Trygghet når noe går galt

Bygninger er komplekse, og det kan bli gjort feil. Da er det viktig at hådverkeren du har valgt er seriøs, og driver godt, sånn at det er mulig å rette feilen opp igjen. Det finnes mange firma i byggebransjen som har kort levetid, og der konkursene er mange. 

En energispesialist driver godt økonomisk. Vi følger med på bedriftenes økonomiske situasjon, sånn at dine rettigheter står sterkere når ting ikke har gått helt etter planen.