varme

Varme

Når du skal velge oppvarmingsløsning til boligen din står du ovenfor et stort antall ulike alternativer. Energispesialister har erfaring og kompetanse til å hjelpe deg med å velge en løsning tilpasset din bolig og deretter utføre en effektiv installasjon.

Varme er den kategorien med flest energitiltak som bedriftene kan søke om å levere gjennom Energispesialist. Grovt sett kan disse deles inn i varmeløsninger til vannbåren varme og varmeløsninger til punktoppvarming. Det er stort sett ulike bedrifter som leverer varmeanlegg til vannbåren varme og punktoppvarmingsløsninger, derfor har vi også ulike fagspesifikke opptakskrav.

Følgende oppvarmingsløsninger kan bedriftene søke om opptak for å levere gjennom Energispesialist:

Vannbårne oppvarmingsløsninger Punktoppvarmingsløsninger        
Luft-vann varmepumpe Luft-luft varmepumpe
Berg,- jord- og sjøvarmepumpe Vedovn, peis og innsats
Ventilasjonsvarmepumpe Pelletskamin
Vedovn med vannkappe  
Vedkjel  
Pelletskamin med vannkappe  
Pelletskjel  
Fliskjel  
Solfangere  
Fjernvarme  
Vannbåren varme  

Opptakskrav

Alle bedrifter som søker om opptak til Energispesialist må innfri følgende opptakskrav:

 • Organisering som aksjeselskap
 • Minimum tre års drift
 • Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
 • Positivt årsresultat siste regnskapsår
 • Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
 • Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
 • Gode kundereferanser
 • Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

I tillegg til å innfri de generelle opptakskravene over, må bedrifter som søker om opptak innenfor kategorien varme også innfri følgende fagspesifikke krav:

 • Sentral godkjenning innen godkjenningsområdet varme- og kuldeinstallasjoner, som prosjekterende i tiltaksklasse 1 og utførende i tiltaksklasse 2 (alle vannbårne varmeløsninger)
 • F-gass sertifisering (luft-luft varmepumper)
 • Minimum én montør sertifisert av Norsk Varme og Brannvernforeningen (ildsteder)

 

 

Søk

 • Søk

Chr. M. Vestrheim

Chr. M. Vestrheim AS

Chr. M. Vestrheim er et rørleggerfirma fra Bergen. Firmaet ble etablert i 1894 og spesialiserer seg på fornybar varme. Chr. M Vestrheim er en del av samarbeidsgruppen SAMTEK med GK Inneklima.

GK Rør

GK Rør AS

GK Rør er en rørentreprenør med hovedkontor på Lillehammer og flere avdelinger på landsbasis. Firmaet ble etablert i 2011 og spesialiserer seg på fornybar varme.

rør tek

Rør Tek AS

Rør Tek er et rørleggerfirma fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Firmaet ble etablert i 1988 og spesialiserer seg på fornybar varme.

magnus m thunestvedt

Magnus M Thunestvedt AS

Magnus M Thunestvedt er en elektroentreprenør fra Arna i Bergen. Firmaet ble etablert i 1922 og spesialiserer seg på vannbårne varmepumpeløsninger gjennom avdelingen Energien.

ycrør

YC Rør AS

YC Rør er et rørleggerfirma med avdelinger i Elverum og Hamar i Hedmark. Firmaet ble etablert i 1934 og spesialiserer seg på fornybar varme.

hitech energy

Hitech Energy AS

Hitech Energy er en totalleverandør av varmesystemer fra Hole i Buskerud. Firmaet ble etablert i 2010 og spesialiserer seg på fornybar varme.

agder energi varme

Agder Energi Varme AS

Agder Energi Varme er et fjernvarmeselskap fra Kristiansand. Selskapet ble etablert som et datterselskap i Agder Energi-konsernet i 2001 og driver fjernvarmenett i Kristiansand, Arendal og Grimstad.

nordisk energikontroll

Nordisk Energikontroll AS

Nordisk Energikontroll er en energientreprenør fra Skjetten i Akershus. Firmaet ble etablert i 1996 og spesialiserer seg på energirådgivning og fornybar varme til borettslag og næringsbygg.

klund

K. Lund AS

K. Lund er et rørleggerfirma fra Tempe i Trondheim. Firmaet ble etablert i 1874 og spesialiserer seg på varmepumper til vannbåren varme.

holtefjell energi

Holtefjell Energi AS

Holtefjell Energi er et datterselskap av rørleggerfirmaet Holtefjell VVS og en del av Holtefjellgruppen fra Drammen i Buskerud. Firmaet ble etablert i 2008 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Ildstedet

Ildstedet

Ildstedet er en faghandlerkjede av ovner, peiser og innsatser. Ildstedet fører merkene Jøtul, Scan og Atra og har forhandlere over hele landet.

Solpluss

Solpluss AS

Solpluss er et installatørfirma innen solenergibransjen fra Oslo. Firmaet ble etablert i 2008 og har spesialisert seg på solcelle- og solfangeranlegg.

Elektropluss

Elektropluss AS

Elektropluss er et elektro- og rørleggerfirma med avdelinger i Oslo og Telemark. Firmaet ble startet opp i 1999 og spesialiserer seg på fornybar varme.