vannbåren varme
(scyther5/istockphoto.com)

Vannbåren varme

Ønsker du et fleksibelt, komfortabelt og fremtidsrettet varmesystem? Da er vannbåren varme ofte en forutsetning.

Vannbåren varme
Mål: bedre bokomfort, muliggjør mer energismart oppvarming
Energikutt: ikke i seg selv, men i kombinasjon med energismart oppvarming
Spør: rørlegger for pris og gjennomføring

Når varme fordeles til boligen gjennom rør med sirkulerende varmtvann, har du vannbåren varme. Som regel avgis varmen til rommene via radiatorer eller som gulvvarme.  

Fordelen med vannbåren varme er at du kan varme opp hele boligen - og varmtvannet ditt - med en eneste varmekilde, eller du kan kombinere flere varmekilder, som solfangere, bergvarmepumpe og vedovn med vannkappe i det samme varmesystemet. 

Det kan være energismart, for noen av de mest effektive oppvarmingsløsningene krever at du har et vannbåren varme. I tillegg er det komfortabelt, for du oppnår en jevn og behagelig temperatur i hele huset.

Det er ikke alltid det lønner seg økonomisk å etablere vannbåren varme i en eksisterende boliger, men det kan likevel være verdt investeringen om du ønsker økt komfort. Radiatorer vil stort sett være billigst, men skal du legge nytt gulv er det en gylden anledning til å legge ned rør til gulvvarme.

 

Når bør du velge vannbåren varme?

 • Du skal uansett legge nytt gulv i store deler av boligen.
 • Du ønsker å redusere energiforbruket gjennom mer energismart oppvarmig.
 • Du ønsker bedre bokomfort, med jevn og behagelig oppvarming av boligen.
 • Du skal gjøre en større energioppgradering av boligen din.
 • Du bor i en bolig der det er utfordrende å gjennomføre andre energitiltak.
 • Du skal bygge ny bolig.

 

Hva koster vannbåren varme?

 • Det koster rundt 800 - 900 kr per kvadratmeter å legge gulvvarme, eller fra 120 000 kr for en typisk enebolig.
 • Du vil ikke redusere energibehovet i seg selv ved å etablere vannbåren varme, men du kan ta i bruk mer energismarte oppvarmingsløsninger som vil redusere energiforbruket ditt.
 • Berg-, sjø og jordvarmepumpe, luft-vann-varmepumpe, biokjel og bioovn med vannkappe krever vannbåren varme. I tillegg får du best utbytte av solfangere. 

 

Slik går du frem for å få vannbåren varme

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige energibehov. Er det andre tiltak dere bør gjøre samtidig med at dere etablerer vannbåren varme? 
 • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben, og be om pris på det som skal gjøres. Det kan være penger å spare på å velge et firma med erfaring.
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
 • Søk støtte fra Enova.

 

monter vannbåren varme

Les mer om følgende emner:

Søk

 • Søk

bergvarme

Bergvarmepumpe

Kutt oppvarmingsbehovet til en tredjedel med en bergvarmepumpe. Varmepumpen henter gratis energi fra berget gjennom en energibrønn, hever temperaturen og avgir varme til boligen som vannbåren varme og varmtvann. For mange er dette den mest energieffektive oppvarmingsløsningen.

Foto: Thomas Fabian www.flickr.com/photos/126875359@N03/36386766076/

Fjernvarme

Når flere går sammen kan løsningene bli både billigere og bedre. Et fjernvarmeanlegg er et varmeannlegg som forsyner flere bygg - og noen ganger en hel by eller flere bydeler - med energi til varmt tappevann og oppvarming.

sjøvarmepumpe

Sjøvarmepumpe

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Sjøvarmepumpen henter gratis energi fra sjøen gjennom en kollektor, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

jordvarmepumpe

Jordvarmepumpe

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Jordvarmepumpen henter gratis energi fra jordsmonnet gjennom en kollektor, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.