På energismart.no oppgir vi det enkelte produkts energikarakter, og på denne siden kan du lese om minimumskravene vi stiller til produktene vi viser i listene på nettsiden.   

I oversikten finner du nå produkter innen oppvarming og kjøling. For mer generell informasjon om energimerking av produkter, se NVEs informasjonsside om temaet. Vi anbefaler også å se etter Svanemerket når du handler. Svanemerket stiller både energikrav og har strenge krav til materialer, kjemikalier, emballasje og produksjon.

(For energimerking av bygninger, se Enovas informasjonsside energimerking.no.)

Rangeringen av produktene på denne siden er gjort ut fra hovedkriteriet energiforbruk. Vi har som forutsetning av varen er tilgjengelig i Norge.

Det kan finnes produkter på markedet som er like energieffektive som de som er publisert på Energismart.no. Årsaken kan være at ikke alle produsenter har eller oppgir den informasjonen vi trenger, eller at produktene ikke tilfredsstiller andre krav vi stiller. Det kan også være produkter vi ikke har fanget opp enda. (tips oss gjerne om dem!)

Sammen kan vi øke etterspørselen etter de mest energismarte produktene. Spør derfor gjerne etter modeller med samme energieffektivitet som produktene på Energismart.nonår du skal bytte oppvarmingsløsning!