Det har skjedd en solcellerevolusjon i verden som du kan være en del av i ditt eget hus. Solceller handler nemlig ikke lenger å få lys på hytta, men er også global energipolitikk, energiteknologi og en stadig større del av verdens samlede energimiks.

Solcellene gjør energien i solstrålene om til elektrisitet. Solceller er laget av et materiale (som regel silisium) hvor det oppstår spenning når solstrålene (fotonene) treffer overflaten, spenningen ledes og blir dermed til elektrisistet som du kan bruke, selge over kraftnettet, eller lagre til senere i et batteri.

Teknologien er robust, enkel - og  lønnsom, også i Norge om du har en lengre tidshorisont.

Solceller finnes i forskjellig utforming og materialer. Det finnes bygningsinstegrerte solceller som takstein,  fasadeelementer, eller integrert i vinduene, men de vanligste solcellene er fortsatt de tradisjonelle som er montert i metallrammer og festes utenpå bygningen eller taket.

Passer solceller for deg?

 • Du har lyst til å produsere din egen energi.
 • Du skal uansett skifte tak i nær fremtid.
 • Du har en bolig eller et tak som egner seg for solceller.
 • Du ønsker å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
 • Du har et betydelig elforbruk, og lader f.eks elbil hjemme.

Hvor mye kan du spare?

 • Solceller produserer gjennomsnittlig 100-170 kWh strøm per m2 solcelleareal. Det betyr at du bør ha et visst areal tilgjengelig til solcellene.
 • Et solcelleanlegg på et egnet boligtak kan gjerne produsere 4 - 5 000 kWh i året.
 • Prisen på et solcelleanlegg varierer mye etter størrelse, underlag og plassering. Du må regne med å betale rundt 80 000 - 160 000 kroner for et solcelleanlegg som skal produsere 4 - 5 000 kWh i året. 

Slik går du frem

 • Få oversikt over energiforbruket deres. Er det andre energismarte tiltak som vil redusere energiforbruket mer, og som du heller bør prioritere enn solceller? Er det eventuelt andre energismarte tiltak dere bør gjøre samtidig? 
 • Velg hvor stort anlegg du skal ha og hvilken type solceller du skal gå for. Solceller kommer i forskjellig utforming og kvalitet. Du må også ha en plusskundeavtale hvis du ønsker å levere overskuddsstrøm fra solcellene til nettet. Da må solcelleanlegget ditt tilfredsstille de kravene nettselskapet der du bor stiller.
 • Velg leverandør. Nå finnes det flere små og store firma som installerer solceller. Du bør velge en installatør med erfaring og kunnskap og som leverer gode produkter. Be om tilbud fra flere.
 • Skal du levere strøm til nettet bør du undersøke hva du får for strømmen du leverer. Her er det stor variasjon blant strømselskapene. 
 • Gjennomfør tiltaket. Solcelleanlegget skal kobles og driftsettes av et godkjent elektroforetak.
 • Søk støtte fra Enova.