De nye automatiske strømmålerne, såkalte AMS-målere (dette står for avanserte måle- og styringssystemer) måler og dokumenterer elektrisitetsforbruket ditt i sanntid hver time. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av strømmen. Dette skjer automatisk.

Det har vært skrevet mye om målerne, både positivt, men kanskje aller mest negativt.

På nettsside nymåler.no finner du all informasjon du trenger om de nye målerene:

ny måler

 

Hvorfor får vi AMS-målere?

  • Med smarte målere får nettselskapene rask og detaljert informasjon om strømnettet de drifter, og de mener at dette vil gjøre det lettere, rimeligere og mer effektivt å vedlikeholde og utbedre nettet. Men AMS-målere vil også kunne gjøre enklere for deg å leve mer energismart.

Hva koster det?

  • Du trenger ikke å legge ut for den nye strømmåleren.
  • Betalingen skjer via nettleien du betaler til nettselskapet, i snitt vil du betale 300 kroner ekstra i året.

Hva kan du spare?

  • Måleren vil ikke i seg selv gi deg et lavere energiforbruk, men den kan gi deg bedre oversikt over energiforbruket hvis du oppgraderer med et display. Da vil du kunne få en oversikt over hvor mye du bruker og når. 
  • Kombinert med et energistyringssystem vil måleren gi deg mulighet til å prioritere og planlegge energiforbruket på en helt ny måte.
  • En AMS-måler er også en forutsetning for deg som tenker på å bli plusskunde, og ønsker å produsere og selge din egen elektrisitet. 

 

Slik får du ny måler

  • Nettselskapet tar kontakt med deg, og setter opp en foreløpig avtale for installeringen av måleren. Du kan endre på denne avtalen om du må.
  • Installatøren møter opp til avtalt tidspunkt, og bruker ca 20 minutter på å installere strømmåleren.
  • På sikt kan du kjøpe utstyr som kan kommunisere med strømmåleren, og gjør det mulig å styre energiforbruket hjemme. Myndighetene mener at dette vil være tilgjengelig fra rundt 2018.