Produktene i listen er sortert etter energimerke (energiforbruk) og lavest mulig partikkelutslipp. Du kan selv velge å sortere etter andre parameter som type ildsted, nominell effekt (hvor mye varme ovenen avgir) og virskningsgrad (hvor effektiv ovnen er).

Utvalgskriteriene for produktene i listen finner du her.