rådgivning

Rådgivning

For å vurdere hvilke energitiltak som bør gjennomføres i din bolig bør boligen kartlegges av en energirådgiver. En energispesialist innen rådgivning har erfaring og kompetanse til å bistå med dette. Vi har akkurat begynt på arbeidet, så her vil det komme flere bedrifter til etter hvert. Tips oss gjerne om du kjenner noen som bør være med!

Opptakskrav

Alle bedrifter som søker om opptak til Energispesialist må innfri følgende opptakskrav:

  • Organisering som aksjeselskap
  • Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
  • Positivt årsresultat siste regnskapsår
  • Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
  • Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
  • Gode kundereferanser
  • Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

I tillegg til å innfri de generelle opptakskravene over, må bedrifter som søker om opptak innenfor kategorien rådgivning også innfri følgende fagspesifikke krav:

  • Minimum én ansatt med ingeniørhøyskole innen VVS, elektro, bygg eller andre enøkrelaterte fagområder.
  • Eller minst én ansatt som er registrert i Enovas register over godkjente energirådgivere.

Søk

  • Søk