Balansert ventilasjon
Mål: bedre inneklima, mindre varmetap
Energisparepotensial: overfører 70 - 90 % av varmen fra gammel til ny luft
Koster: 60 - 85 000 kr, eller typisk 4 - 550 kr m2
Spør:Ventilasjonsfirma/blikkenslager eller byggmester

Et balansert ventilasjonssystem leverer frisk, filtrert luft til boligen din. Ventilasjonsanlegget lar den brukte luften som ventileres ut, varme opp den friske luften som ventileres inn i boligen. Dermed trenger du mindre energi til oppvarming, og du får en jevnere temperatur i boligen. Boliger som er bygget etter 2010 har som regel balansert ventilasjon.

I eldre bygninger uten ventilasjon får man friskluft gjennom ventiler i vinduer og vegger, og gjennom sprekker og utettheter, eller du må lufte når ikke dette er nok. Hvis luften i boligen din oppleves som dårlig og tett, eller dere har problemer med fuktig luft, kondens eller har allergi kan det å ettermontere balansert ventilasjon være et viktig tiltak i seg seg selv.

Hvis dere planlegger å etterisolere og bytte vinduer og dører vil dere få mindre av disse utilsiktede luftlekkasjene. Da er det som regel behov for et ventilasjonsanlegg i tillegg. Ventilasjonsanlegget kan installeres i forbindelse med en helhetlig oppgradering av boligen din, men det er også mulig å legge opp til en stegvis prosess.

 

Bør du installere balansert ventilasjon?

 • Dere har utfordringer med dårlig og tett luft i boligen, og eventuelt mindre fuktskader.
 • Dere har helseplager/allergi.
 • Dere planlegger etterisolering, utskifting av vinduer eller andre oppgraderingstiltak i boligen
 • Boligen har et ventilasjonssystem allerede, men det er uten varmegjenvinning.

 

Hva koster balansert ventilasjon?

 • Et ventilasjonsanlegg koster fra 60 - 100 000 kroner.
 • Hvor mye energi du sparer avhenger av energiforbruket ditt og hvor effektivt ventilasjonsanlegget du velger er.
 • Gjennomsnittlig vil tiltaket redusere energiforbriket med 9 kWh/m2/år.
 • Det betyr at du i en gjennomsnittlig enebolig fra 80-tallet kan spare 1 450 kWh i året, eller mer.

 

Slik går du frem for å få balansert ventilasjon

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige energibehov. Er det andre tiltak dere bør gjøre samtidig med at dere skal installere ventilasjonsanlegget? 
 • Vurder om dere skal gjøre hele jobben på en gang, eller om en stegvis tilnærming passer best for dere.
 • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben og be om pris på jobben som skal gjøres. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
 • Søk støtte fra Enova.

 

balansert ventilasjon lar deg gjenvinne varmen i lufta