Å legge til rette for en effektiv utnyttelse av strømnettet er bakgrunnen for RMEs høringsforslag til utforming av nettleien. 

Onsdag 20. mai arrangerer vi frokostwebinar om nye netttariffer hvor vi ser på om de foreslåtte tariffene fungerer for å nå målet om å belaste nettet mindre og hvordan utslaget er for forbrukere, energieffektivitet og lading. Smart nettleie belyses også fra netteiers perspektiv.

Sentrale politikere gir sine tanker om fremtidens nettleie før vi avslutter webinaret med en oppsummering.

Meld deg på via: https://events.provisoevent.no/nho/events/PE639184/register

På Facebook: https://www.facebook.com/events/2736375883157980/

Webinaret arrangeres av Huseierne, NBBL, OBOS, Naturvernforbundet, ZERO, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Novap, Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.