Fordi mellom 50 og 75 prosent av energiforbruket vårt hjemme går til oppvarming, har det mye å si både hvordan vi velger å varme opp husene våre, og hvilke produkter vi velger. Derfor har vi de siste månedene finkjemmet nettet på jakt etter de mest energieffektive oppvarmingsløsningene på det norske markedet.

Målet er å gjøre det lettere for deg å finne frem til, og velge en mest mulig effektiv oppvarmingsløsning.

Produktlistene og utvalgskriteriene er utarbeidet i samarbeid med 15 andre Europeiske land, og deretter tilpasset norske forhold. Arbeidet er finansiert av EU. Her finner du kriteriene våre.

Disse produktene har vi kartlagt:

Velger du energismarte oppvarmingsløsninger reduserer du energiforbruket og miljøbelastningen. I tillegg kan vi sammen vise produsentene at de fremover må lage både mer energismarte og miljøvennlige produkter.

 

Har du tips til produkter som burde vært med i oversikten? Send oss en epost!