Er du i startfasen?

Da vil kalkulatoren vil i første omgang gi deg et overblikk over hvor mye du vil spare på å erstatte oljefyren med fornybar energi:

  1. Tilpass hvor mange liter fyringsolje du bruker i året, eller hvor mye du betaler for fyringsoljen pr år.
  2. Tilpass alder på oljefyren din.
  3. Velg om du bruker oljefyren til oppvarming av varmtvannet.

Se hvordan årskostnadene for de mest aktuelle alternativene til oljefyren ser ut.

 

Er du i beslutningsfasen?

Da kan du bruke kalkulatoren til å finregne på ulike løsninger, og tilpasse utregningen til ditt behov:

  1. Gjør justeringer på utgiftene du har til oljefyren ved å klikke "Mer informasjon".
  2. Gjør tilpasninger på alt fra energikostnader, servicekostnader, eller virkningsgrad på oljefyren for å få et så korrekt utgagnspunkt som mulig.
  3. Gjør tilsvarende justeringer på det aktuelle alternativet til oljefyren ved å klikke på + tegnet.
  4. Du kan gjøre endringer når det gjelder investeringen du må gjøre - investeringskostnad og støttebeløp, men også når det gjelder hvordan du forventer at driftskostnadene vil se ut. Du kan endr på virkningsgrad, energipris, levetid, servicekostnad, levetid og rentekostnad.

Se hvordan du kan forvente at årskostnadene vil bli i akkurat ditt tilfelle.

 

Hvilke forutsetninger ligger i kalkulatoren?

Vi har lagt noen forutsetnlinger inn i kalkulatoren på forhånd. De aller fleste kan du justere og tilpasse ditt behov.

Energiforbruk:

Energiforbruket ditt er den energimengden du kjøper og bruker til oppvarming.

- Vi har lagt inn et antatt forbruk på 2500 liter fyringsolje. Dette kan du enkelt endre på - enten ved å legge inn summen du betaler for fyringsolje, eller ved å legge inn antallet liter du kjøper hvert år.

- En liter fyringsolje har et teoretisk energiinnhold på 10,1. Det betyr at du får 10,1 kWh for hver liter fossil fyringsolje du brenner. Denne verdien kan du ikke endre i kalkulatoren.

- En helt vanlig familie bruker ca 500 kWh til oppvarming av varmtvann i måneden. Vi legger derfor til denne energimengden for sommermånedene, om du velger at oljefyren brukes til oppvarming av varmtvann, men ikke om sommeren. Oppgir du at du bruker elektrisk bereder hele året, legger vi til 500 kWh i måneden over hele året. om du oppgir at oljefyren dekker hele oppvarmingsbehovet legges det ikke til noe ekstra energi utover dette.

 

Virkningsgrad:

- Vi har lagt inn noen faste intervaller på virkningsgrad basert på alderen du oppgir at oljekjelen din har. Vi annslår at en oljefyr fra 60 tallet har en virkningsgrad på 70% (0,7 i kalkulatoren), en oljefyr fra 80 tallet har en virkningsgrad på 80 % (0,8 i kalkulatoren), mens en oljekjel fra 90 tallet ligger på 90 % (0,9 i kalkulatoren).

- Er du uenig i disse vurderingene kan du endre virkningsgrad i kalkulatoren selv. Da må du huske at tallet alltid er lavere enn 1. Selv om du måler høy virkningsgrad på anlegget fra temperaturen på røykgassen i oljefyren din, har du gjerne store energitap i forbrenning, varmetap etc, så virkningsgraden på anlegget er gjerne lavere enn du tror.

 

Forbehold

Vi har utviklet kalkulatoren for at den skal være både generell og samtidig kunne tilpasses nøyaktig deg og dine forutsetninger etter beste evne. Kalkulatoren gir likevel bare et anslag, og virkeligheten både kan - og vil se annerledes ut.

 

Vi tar også forbehold om at kostnader og forutsetninger som er lagt inn i kalkulatoren vil endre seg over tid. Vi vil oppdatere kalkulatoren etter beste evne, men tallene som er lagt inn er ment å være generelle - de skal fungere for hele landet og over en viss tidshorisont.

Selv om kalkulatoren er nøye testet, er den kompleks og består av mange variabler. Det kan oppstå feil. Mener du at utregningene eller forutsetningene i kalkulatoren virker urimelige kan du ta kontakt med oss.

 

Støttespillere

Kalkulatoren er utarbeidet med støtte fra SINTEF Byggforsk.

  

 

Tilbake til Oljefri

Tilbake til Energismart