Hva kan du spare på å bytte oppvarmingsløsning?

Fossil fyringsolje Årskostnad, kr:

Mer informasjon

Mer om kalkulatoren

Formålet med kalkulatoren er å gi deg et bedre beslutningsgrunnlag når du skal erstatte oljefyren. Den passer både for deg som er helt i starfasen av prosessen, og for deg som har god oversikt.