energispesialist

Energispesialist er en kvalitetssikringsordning som gjør det enklere og tryggere å finne bedrifter som spesialiserer seg på energitiltak. Energispesialist kvalitetssikrer bedrifter innen varme, ventilasjon, rådgivning, styring, rehabilitering og sanering - tiltakene som gjør boligen din energismart.

For de fleste er det vanskelig å velge bedrift til å utføre oppdrag på boligen sin. Tradisjonelle anbudstjenester er gode verktøy for å finne lavest mulig pris, men de fleste energitiltak krever en mer spesialisert kompetanse fra håndverkeren og da er ikke prisnivå tilstrekkelig for å finne kompetansen man er på jakt etter. 

Bedriftene som søker om opptak til Energispesialist må innfri krav til erfaring,organisering, økonomi, kompetanse og kundeoppfølging og gjennomføre en grundig søknadsprosess for å bli godkjent energispesialist. Les mer om kravene vi stiller til energispesialistene i de ulike kategoriene av energitiltak under. 

 

Søk

  • Søk

rådgivning

Rådgivning

For å vurdere hvilke energitiltak som bør gjennomføres i din bolig bør boligen kartlegges av en energirådgiver. Energispesialister har erfaring og kompetanse til å bistå med dette.

ventilasjon

Ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg sørger for å utnytte energien i boligen effektivt. Energispesialister har erfaring og kompetanse til å installere effektive anlegg som også bidrar til godt inneklima.

sanering

Sanering

Hvis du har en oljetank i huset eller nedgravd i hagen, så bør denne renses og fjernes for å redusere risiko for lekkasje. Energispesialister har kompetanse og utstyr til å få dette gjort på en sikker måte.

varme

Varme

Når du skal velge oppvarmingsløsning til boligen din står du ovenfor et stort antall ulike alternativer. Energispesialister har erfaring og kompetanse til å hjelpe deg med å velge en løsning tilpasset din bolig og deretter utføre en effektiv installasjon.