Kvinne, oljefriskilt

Regjeringen vil vedta forbud mot bruk av olje til oppvarming av byggeplasser

Et forbud innebærer at bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering blir forbudt fra 2022. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra byggeplasser .

Høringen av forbudet viste at det er gode fornybare alternativer tilgjengelig og at næringen er moden for å ta ytterligere steg mot fossilfrie byggeplasser. Det skriver Klima- og miljødepartementet på sine nettsider. 

Til samme nettsted sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han synes det er svært gledelig å se at majoriteten av høringsinstansene er positive til et forbud. 

Naturvernforbundet var sentral i arbeidet med å få på plass et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av private boliger, som trådde i kraft i 2020. 

- Vi er veldig glade for at Regjeringen nå følger opp dette arbeidet, og utvider forbudet til også å gjelde byggvarme på byggeplassene, sier Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

Det finnes mange gode alternativer til mineralolje, som fjernvarme og elektrisitet. Og Regjeringen opplyser at de frem mot 2022 forventer en positiv utvikling i markedet for fornybare energiløsninger. 

- Skal vi nå Regjeringens mål om en fossilfri bygg- og anleggssektor innen 2025 er dette et helt nødvendig og naturlig steg på veien, sier Østerbø. Hun håper Regjeringen etterhvert også utvider forbudet til andre sektorer der det fortsatt er lov å bruke mineralolje til oppvarming. 

 

Søk

  • Søk

Hus med skjerf

Tips til strømsparing

Nå er det mange som har lave temperaturer hjemme og skyhøye strømpriser. Bor du kanskje i et gammelt hus, og sliter med å holde temperaturen oppe uten å bruke for mye strøm? Her er noen tips til hva du kan gjøre.

Støtten til energitiltak fortsetter

Enova-støtte kuttes ikke i 2020 likevel

Enova skulle etter planen ha avsluttet tilskuddsordningen til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe og redusert i støtten til blant annet solceller. På grunn av koronasituasjonen opprettholder de støtteordningen slik de var ut 2020.

hus med skjerf

Regjeringen svikter byggsektoren

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil verken bidra til å fase ut bruken av fyringsolje innen 2020, eller sette i gang den store dugnaden for energisparing vi trenger.