energimerke

Energimerking av produkter kontrolleres hyppigere

Kravet om å energimerke produkter overholdes best av de små elektrobutikkene og de store kjedene synder mest, konstaterer NVE etter å ha kontrollert en rekke slike butikker.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er tilsynsmyndighet i henhold til energimerke­forskriften for produkter. I 2016 har de kontrollert en rekke elektrobutikker i Oslo-området for å se hvem som følger kravene om energimerking.

De små butikkene kommer klart best ut etter kontrollen, mens de store kjedene virker å være mest slepphendt med å overholde kravet. 

At produktene er energimerket er viktig, både for den enkelte forbruker og for å nå energi­effektiviserings­målene. Etiketten skal være godt synlig og festet til produktet på den måten som regelverket krever. 

NVE har varslet krav om retting i én av sakene. Butikken må utføre tilstrekkelig energimerking innen en gitt frist, hvis ikke vil NVE ilegge tvangsmulkt inntil forholdet er rettet. De øvrige sakene er avsluttet, men mange fikk en påpeking av plikten til å følge regelverket. NVE ønsker som en konsekvens av dette å gjøre hyppigere tilsyn med forhandlere av energirelaterte produkter i tiden framover.

 

Les mer om saken hos NVE her.

Se mer om kravene til energimerking og hvilke produktgrupper som omfattes her.

Søk

  • Søk

Hus med skjerf

Tips til strømsparing

Nå er det mange som har lave temperaturer hjemme og skyhøye strømpriser. Bor du kanskje i et gammelt hus, og sliter med å holde temperaturen oppe uten å bruke for mye strøm? Her er noen tips til hva du kan gjøre.

Støtten til energitiltak fortsetter

Enova-støtte kuttes ikke i 2020 likevel

Enova skulle etter planen ha avsluttet tilskuddsordningen til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe og redusert i støtten til blant annet solceller. På grunn av koronasituasjonen opprettholder de støtteordningen slik de var ut 2020.

hus med skjerf

Regjeringen svikter byggsektoren

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil verken bidra til å fase ut bruken av fyringsolje innen 2020, eller sette i gang den store dugnaden for energisparing vi trenger.