Norva24 Birkeland

Norva24 Birkeland

Norva24 Birkeland er et firma innen vann- og avløpsbransjen fra Gulen i Sogn og Fjordane. Firmaet ble etablert i 1982 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
Byhus

Byhus AS

Byhus er et byggmesterfirma fra Bergen. Firmaet ble etablert i 2012 og spesialiserer seg på rehabilitering og energirådgivning.

Energispesialistene
Chr. M. Vestrheim

Chr. M. Vestrheim AS

Chr. M. Vestrheim er et rørleggerfirma fra Bergen. Firmaet ble etablert i 1894 og spesialiserer seg på fornybar varme. Chr. M Vestrheim er en del av samarbeidsgruppen SAMTEK med GK Inneklima.

Energispesialistene
møre miljøsanering

Møre Miljøsanering AS

Møre Miljøsanering er et firma i avfallshåndteringsbransjen fra Stranda i Møre og Romsdal. Firmaet ble etablert i 2013 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
GK Inneklima

GK Inneklima AS

GK er en totalteknisk entreprenør med hovedkontor i Oslo og avdelinger over hele landet. Firmaet ble etablert i 1964 og spesialiserer seg på inneklima, ventilasjon, byggautomasjon og kulde. GK leverer til borettslag og næringsbygg og er en del av samarbeidsgruppen SAMTEK med Chr. M. Vestrheim.

Energispesialistene
Sandnes Transport

Norva24 Sandnes Transport

Norva24 Sandnes Transport er et firma innen vann- og avløpsbransjen fra Nesodden i Akershus. Firmaet ble etablert i 1989 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
GK Rør

GK Rør AS

GK Rør er en rørentreprenør med hovedkontor på Lillehammer og flere avdelinger på landsbasis. Firmaet ble etablert i 2011 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
rør tek

Rør Tek AS

Rør Tek er et rørleggerfirma fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Firmaet ble etablert i 1988 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
ramsøy

Ramsøy AS

Ramsøy er et rørleggerfirma fra Lillehammer i Oppland. Firmaet ble etablert i 1908 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
magnus m thunestvedt

Magnus M Thunestvedt AS

Magnus M Thunestvedt er en elektroentreprenør fra Arna i Bergen. Firmaet ble etablert i 1922 og spesialiserer seg på vannbårne varmepumpeløsninger gjennom avdelingen Energien.

Energispesialistene
energibygg

Energibygg AS

Energibygg er et energirådgivningsfirma med kontorer i Hamar og Oslo. Firmaet ble etablert i 2010 og spesialiserer seg på rådgivningstjenester som energimerking, tetthetskontroll og termografering.

Energispesialistene
ycrør

YC Rør AS

YC Rør er et rørleggerfirma med avdelinger i Elverum og Hamar i Hedmark. Firmaet ble etablert i 1934 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
miljøvakta

Miljøvakta AS

Miljøvakta er et firma fra Lørenskog som driver med rådgivning og bistand ved akutt forurensing. Firmaet ble etablert i 2011 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
østbø

Østbø AS

Østbø er en totalleverandør av avfallsløsninger fra Bodø. Firmaet ble etablert i 1979 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
hof miljøservice

Hof Miljøservice AS

Hof Miljøservice er et firma i avfallshåndteringsbransjen fra Hof i Vestfold. Firmaet ble etablert i 1972 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
perpetuum miljø

Perpetuum Miljø AS

Perpetuum Miljø er et firma i avfallshåndteringsbransjen fra Tromsø. Firmaet ble etablert i 2001 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
hitech energy

Hitech Energy AS

Hitech Energy er en totalleverandør av varmesystemer fra Hole i Buskerud. Firmaet ble etablert i 2010 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
agder energi varme

Agder Energi Varme AS

Agder Energi Varme er et fjernvarmeselskap fra Kristiansand. Selskapet ble etablert som et datterselskap i Agder Energi-konsernet i 2001 og driver fjernvarmenett i Kristiansand, Arendal og Grimstad.

Energispesialistene
nestor takst

Nestor Takst AS

Nestor Takst er et firma i takseringsbransjen fra Kristiansand. Firmaet ble etablert i 1998 og har energirådgivning som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
Sørmiljø Oljerenovasjon

Norva24 Sørmiljø

Norva24 Sørmiljø er et firma innen vann- og avløpsbransjen fra Kristiansand. Norva 24 Sørmiljø ble etablert i 1970 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
børstad transport

Børstad Transport AS

Børstad Transport er et firma innen avfallshåndteringsbransjen fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Firmaet ble etablert i 1942 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
nordisk energikontroll

Nordisk Energikontroll AS

Nordisk Energikontroll er en energientreprenør fra Skjetten i Akershus. Firmaet ble etablert i 1996 og spesialiserer seg på energirådgivning og fornybar varme til borettslag og næringsbygg.

Energispesialistene
oljeservice

Oljeservice AS

Oljeservice er en totalleverandør av drivstoffstekniske løsninger fra Olsvik i Bergen. Firmaet ble etablert i 1965 og har oljetanksanering som en av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
vitek miljø

Vitek Miljø AS

Vitek Miljø er Vitek sitt selskap for håndtering av farlig avfall. Vitek ble etablert i 1983 med hovedkontor i Bergen og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
klund

K. Lund AS

K. Lund er et rørleggerfirma fra Tempe i Trondheim. Firmaet ble etablert i 1874 og spesialiserer seg på varmepumper til vannbåren varme.

Energispesialistene
franzefoss gjenvinning

Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss Gjenvinning er firma innen avfallshåndteringsbransjen med hovedkontor i Bærum. Firmaet ble etablert i 1995 og har oljetanksanering som et av sine virksomhetsområder.

Energispesialistene
holtefjell energi

Holtefjell Energi AS

Holtefjell Energi er et datterselskap av rørleggerfirmaet Holtefjell VVS og en del av Holtefjellgruppen fra Drammen i Buskerud. Firmaet ble etablert i 2008 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene
Ildstedet

Ildstedet

Ildstedet er en faghandlerkjede av ovner, peiser og innsatser. Ildstedet fører merkene Jøtul, Scan og Atra og har forhandlere over hele landet.

Energispesialistene
Solpluss

Solpluss AS

Solpluss er et installatørfirma innen solenergibransjen fra Oslo. Firmaet ble etablert i 2008 og har spesialisert seg på solcelle- og solfangeranlegg.

Energispesialistene
Elektropluss

Elektropluss AS

Elektropluss er et elektro- og rørleggerfirma med avdelinger i Oslo og Telemark. Firmaet ble startet opp i 1999 og spesialiserer seg på fornybar varme.

Energispesialistene