Vedkjel
Effektivitet: nyttegjør 80 - 90 % av brenselet.
Investering: 150 - 250 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, forhandler/montør
Miljø: partikkel- og CO2utslipp ved forbrenning

Vedkjelen kan dekke nesten hele energiforbruket ditt til oppvarming, og gjøre deg nesten uavhengig av strøm.

I motsetning til vedovner plasseres vedkjelen i et eget fyrrom. Brennkammeret fylles med ved og veden tennes opp. I kalde perioder må du fyre opp hver dag. Det er enkelt, men det er arbeidskrevende. I løpet av noen timer har all veden brent opp, og avgitt all varmen til vedkjelens varmelager - store, godt isolerte tanker fylt med vann.

Da er varmen tilgjenelig for deg akkurat når du skulle ha behov for den.  

 

Passer en vedkjel for deg?

  • Du har tilgang til mye og rimelig ved. Kanskje du skjøtter din egen skog?
  • Du har plass til mye ved der du bor. Du må regne med å bruke fra 14 - 24 m3 ved årlig avhengig av tresort og temperatur.
  • Du bor utenfor byen og områder plaget med dårlig luftkvalitet.
  • Du vil være selvforsynt med energi.
  • Du har tid og kapastitet til å drifte vedkjelen.

 

Hvor mye sparer du?

  • Hvor mye du sparer er helt avhengig av hvor mye du eventuelt må betale for veden, og hvilken vedkvalitet du går for.
  • Du må regne med at vedkjelen, utstyr og installasjonen vil komme på rundt 200 000 kroner.