Produktene er nå sortert etter hvor energismarte de er. Jo høyere SCOP-verdi, jo mer energieffektiv er varmepumpen. Vi har valgt å ta utgangspunkt i høyeste SCOP-verdi på gulvvarme. Du kan selv velge å sortere etter andre kriterier, for eksempel kapasitet (kW) eller lydnivå.  

For å gjøre det lettere for deg å sammenligne produktene har vi valgt å dele inn produktene etter kapasitetsområde. Utvalgskriteriene for produktene finner du her.