Varmegjenvinning av varmtvann
Mål: redusere energiforbruket
Koster: fra 5 000 - 40 000 avhengig av løsning
Spør: rørlegger eller produsent

Når du dusjer forsvinner ikke mindre enn 90 % av varmen i varmtvannet rett ut sluket. Monterer du varmegjenvinner på avløpsvannet ditt kan du bruke varmen fra vannet en ekstra gang. Varmen brukes til å forvarme kaldtvannet. Da trenger du nemlig mindre energi til å varme det opp til den temperaturen du trenger.

Det finnes i hovedsak tre typer systemer og løsninger. Den ene løsningen monteres direkte til dusjkabinettet eller sluket. Den andre typen monteres som en del av avløpsrøret. Begge disse løsningene installeres i tilknytning til dusjen, og gjenvinner bare varmen fra avløpsvannet derfra, og mens du dusjer. Den tredje løsningen er utformet som en bereder.  Her samles varmt avøpsvann fra flere kilder i huset og lagres i en tank eller bereder til du trenger det senere.

Løsningene krever ulik grad av vedlikehold. Siden avløpsvann inneholder både fett og annet organisk avfall vil det at temperaturen på avløpsvannet synker samtidig gjøre at noe av avfallsstoffene kan hope seg opp. Mens løsningen der man samler opp varmt avløpsvann i en bereder krever ganske mye rengjøringsarbeid, er det minst arbeid knyttet til løsninger som monteres som en del av avløpsrøret. 

Det er ikke sikkert at alle løsningene er mulig å få til i boligen din.

Når bør du gjenvinne varmen fra varmtvannet? 

 • Du og/eller andre familiemedlemmer dusjer mye.
 • Du er interessert i energismarte tiltak og har interesse av å teste ut nye løsninger og systemer.
 • Du skal bygge nytt hus, og kan planlegge varmegjenvinning i en tidlig fase.
 • Du har et hus, eller et bad som egner seg.

Hvor mye koster det å kunne gjenvinne varmtvannet?

 • Det koster fra 5 000 - 40 000 kroner å kjøpe et slikt system.
 • Du sparer fra 1 000 til 2 500 kWh i året.
 • Hvor mye det koster og hvor mye du sparer er avhengig av hvilken løsning du velger og også hvor nøye du er med vedlikeholdet.

Slik går du frem

 • Undersøk hvilke løsninger som kan passe for deg. Skal du ha en løsning som kobles på avløpsrøret må dusjen være i etasjen over varmtvannsberederen. Skal du velge en berederløsning må den kunne stå i kjelleren, mens dusj, badekar og eventuelt oppvaskmaskin må befinne seg i overkant av tanken.
 • Sjekk tester og brukererfaringer med løsningene og at utforming er i henhold til regelverk.
 • Kontakt forhandler og/eller installatør, og gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Gjennomfør tiltaket.
 • Søk støtte fra Enova.

du kan gjenvinne varmen fra dusjen