ventilasjon

Ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg sørger for å utnytte energien i boligen effektivt. Energispesialister har erfaring og kompetanse til å installere effektive anlegg som også bidrar til godt inneklima.

Opptakskrav

Alle bedrifter som søker om opptak til Energispesialist må innfri følgende opptakskrav:

  • Organisering som aksjeselskap
  • Minimum tre års drift
  • Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
  • Positivt årsresultat siste regnskapsår
  • Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
  • Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
  • Gode kundereferanser
  • Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

I tillegg til å innfri de generelle opptakskravene over, må bedrifter som søker om opptak innenfor kategorien ventilasjon også innfri følgende fagspesifikke krav:

  • Sentral godkjenning innen godkjenningsområdet ventilasjon- og klimainstallasjoner, som prosjekterende i tiltaksklasse 1 og utførende i tiltaksklasse 2 

Søk

  • Søk

GK Inneklima

GK Inneklima AS

GK er en totalteknisk entreprenør med hovedkontor i Oslo og avdelinger over hele landet. Firmaet ble etablert i 1964 og spesialiserer seg på inneklima, ventilasjon, byggautomasjon og kulde. GK leverer til borettslag og næringsbygg og er en del av samarbeidsgruppen SAMTEK med Chr. M. Vestrheim.