Støttespillere

Publisert av Martin Brandtzæg

Disse aktørene støtter Energismart-prosjektet. Dette er bedrifter, organisasjoner og institusjoner som ønsker et mer faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet om tematikken vi jobber med på energismart.no.

  • TopTen ACT

  • EU

  • Bergen kommune

  • WaterCircles

  • Energi Norge