Hvis snøen smelter på taket og du får istapper fra takrennenner og takutstikk om vinteren bør du definitivt etterisolere taket. Men også mange boliger uten synlig snøsmelting og istapper kan ha behov for å få bedre isolerte tak.

Siden varm luft stiger, er det gjerne oppunder taket at boligen din lar mest varme passere. Å etterisolere taket er derfor gjerne det første, enkleste og kanskje det mest effektive etterisoleringsingstiltaket du gjør.

I mange tilfeller er det også det billigste.

Etterisolerer du taket på riktig måte vil du også kunne redusere risikoen for råte og mugg, og få et bedre inneklima.

Tak kan etterisoleres både utvendig og innvendig, og man kan bruke både vanlige isolasjonsmatter, vakuumisolasjon eller blåse inn løs isolasjon når man etterisolerer taket. Det beste og tryggeste er å etterisolere på kald side, og du må passe på at det er god lufting, sånn at du ikke får fukt i isolasjonen.

 

Skal du uansett legge nytt tak vil dette være en glimrende anledning til å etterisolere taket.