Bergvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 - 4
Investering: 180 - 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, elektriker, brønnborer
Miljø: inneholder klimaskadelig kjølemedium (HFK gass)

Bergvarmepumper er de vanligste væske-vann varmepumpene i Norge. Dette er fordi bergvarmepumper er blant de mest driftssikre og effektive varmepumpene. De varer lenge,  de er energieffektive og det er som regel mulig å installere en bergvarmepumpe i de fleste boliger.

Derfor vil en bergvarmepumpe være et godt alternativ for deg som skal erstatte fossil oljefyring. Samtidig er det også denne varmepumpeløsningen som koster mest å installere.

Varmepumpen henter varmeenergi fra berget gjennom en energibrønn. En kollektor, et plastrør med sirkulerende væske, senkes ned i energibrønnen. Den sirkulerende væsken gjør varmen fra berget kan hentes opp og overføres til varmepumpen inne i boligen.Varmepumpen hever temperaturen, og avgir varmen til boligen din som vannbåren varme og varmtvann.

Berggrunnen er en god varmekilde for en varmepumpe. Den har en høy og stabil temperatur over hele året. Dette gjør at en bergvarmepumpe er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og kan dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt.

Så selv om du må gjøre den største investeringen kan likevel en bergvarmepumpe være det mest lønnsomme alternativet når du f.eks skal erstatte fossil oljefyring med fornybar energi.

 

Passer en bergvarmepumpe for deg?

 • Du har en oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig, eller gode naboer å spleise på felles energibrønn med.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.

 

Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med fra 50 - 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 11 000 kWh.
 • En bergvarmepumpe har en årsvarmefaktor på 2,5 - 4. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 2,5 - 4 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 170 - 300 000 kroner for en ferdig installert bergvarmepumpe. Levetiden er på rundt 20 år.

 

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det en bergvarmepumpe som vil passe best for dere - eller er det kanskje andre tiltak du bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av varmepumper, og se etter produkter med svarnemerke og godt energimerke. 
 • En bergvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger, brønnborer og eletriker. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser. Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen.     
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Pris er ikke alt. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.