Etterisoler og drener kjelleren
Hensikt: bedre inneklima, redusere varmetap
Effekt: 5 kWh pr kvadratmeter (i 80-tallsbolig)
Investering: 700 – 900 kr pr meter hvis du uansett skal drenere
Anbefalt nivå: 10 cm ekstra isolasjon utvendig

Kjellere trenger ikke være rå, kalde, mørke og fuktige, men mange kjellere er det. Skal du innrede kjelleren din bør du etterisolere først, og det bør gjøres utvendig.

Mange kjellere har fuktproblemer. Dette kan du kjenne på lukt, se som utslag på veggene eller måle med en fuktmåler. Har du fukt i kjelleren din må du drenere. Dette er en stor jobb, men det er samtidig en gylden mulighet til å etterisolere. Skal du drenere bør du ettersiolere samtidig - uansett.

I motsetning til hva man kanskje skulle tro er det alltid best, mest effektivt og tryggest å etterisolere kjellerveggen fra utsiden. Isolasjonsplater festes til grunnmuren etter at veggen er gravd frem og dreneringen er utført.

Det er mulig å etterisolere innvendig, men da må du være forsiktig. 

Du bør også etterisolere kjellergulvet.

 

Bør du etterisolere kjelleren?

  • Du har oppdaget fukt i kjelleren, og du må uansett drenere snart.
  • Du planlegger å innrede kjelleren din.
  • Du skal energioppgradere hele huset.

 

Hvor mye sparer du?

  • Du kan innrede en større del av boligen, får større bruksareal, får kontroll på fuktproblematikken og en betydelig økning i bokomforten.
  • Du reduserer energibehovet med fra 5 kWh pr kvadratmeter. I et gjennomsnittlig 80-tallshus utgjør dette 850 kWh i året. I et eldre hus vil besparelsen være større.
  • Avhengig av boligen din koster det ca 30 – 40 000 kroner ekstra å etterisolere kjellervegg og sokkel hvis du uansett skal drenere. Du må regne med å betale 70 – 90 000 kroner hvis ikke.

 

Slik går du frem 

  • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på fremtidig energibehov. Er det andre tiltak dere bør gjøre samtidig med at dere skal etterisolere kjelleren? 
  • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben, og be om pris på jobben som skal gjøres. 
  • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
  • Hvis etterisoleringen er en del av en større energioppgradering kan du søke støtte fra Enova.