Naturvernforbundet driver prosjektet Energismart som en del av det europeiske nettverket TopTen ACT og som en videreføring av prosjektet Oljefri.

 

Energismarte produkter

TopTen ACT drives i dag av ulike i organisasjoner i 16 europeiske land med støtte fra EUs Horizon2020 program for forskning og innovasjon (grant agreement No. 649647). Vårt norske bidrag, Energismarte produkter, presenterer de beste modellene innefor ulike produktkategorier på det norske markedet. Det viktigste utvalgskriteriet er energieffektivitet, men andre kvalitetsaspekter blir også vurdert.

Topten ACT is supported by the European Commission’s research and innovation programme Horizon 2020 (grant agreement No. 649647), and many national organisations (energy agencies, environmental and consumer organisations, research institutes). The Topten ACT project involves 17 partners in 16 European countries. It is coordinated by ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). The deliverables can be found here.

Les mer om prosjektet her

Disclaimer: All information, results, opinions and arguments employed on Topten do not necessarily reflect the official views of the partners. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

Energismart bolig

I forlengelsen av prosjektet Oljefri, som omhandler utfasing av oljefyring med fornybare oppvarmingsløsninger, har vi valgt å se på gode energi- og klimaløsninger for hele bygningskroppen. Med støtte fra en rekke ulike partnere i offentlig og privat sektor jobber vi med å presentere gode løsninger for ditt bygg, samt vi har kartlagt og kvalitetssikret energispesialister over hele landet.