Varmegjenvinning av varmtvann
Mål: redusere energiforbruket
Investering: fra 4 000 - 30 000 avhengig av løsning
Installasjon: rørlegger

Monterer du varmegjenvinner på avløpsvannet ditt fra dusj, badekar, oppvaskmaskin etc. kan du bruke varmen fra vannet en ekstra gang. Varmen brukes til å forvarme kaldtvannet. Da trenger du mindre energi til å varme det opp til den temperaturen du trenger.

Det finnes i hovedsak tre typer løsninger. Den ene løsningen monteres direkte tilknyttet dusjkabinettet eller sluket. Den andre typen monteres som en del av avløpsrøret. Disse to løsningene installeres i tilknytning til dusj, og gjenvinner bare varmen fra avløpsvannet i dusjen. Den tredje løsningen er utformet som en bereder og samler opp varmt avøpsvann fra flere kilder, og lagrer dette vannet i en kum eller bereder.

Løsningene krever ulik grad av vedlikehold. Siden avløpsvann inneholder både fett og annet organisk avfall vil det at temperaturen på avløpsvannet synker gjøre at noe av avfallsstoffene kan hope seg opp. Mens løsningen der man samler opp varmt avløpsvann i en bereder krever ganske mye rengjøringsarbeid, er det minst arbeid knyttet til løsninger som monteres som en del av avløpsrøret. 

Det er ikke sikkert at alle løsningene passer for deg eller boligen din.

 

Passer varmegjenvinning for deg?

 • Du og/eller andre familiemedlemmer dusjer mye.
 • Du er interessert i energismarte tiltak og har interesse av å teste ut nye løsninger. 
 • Du skal bygge nytt hus, og kan planlegge varmegjenvinning i en tidlig fase.
 • Du har et hus som egner seg.

 

Hvor mye sparer du?

 • Du sparer fra 1 000 til 2 500 kWh i året.
 • Besparelsene er avhengig av hvilken løsning du velger og hvor nøye du er med vedlikeholdet.
 • Det koster fra 2 000 - 20 000 å montere et slikt system.

 

Slik går du frem

 • Undersøk hvilken løsninger som kan passe for deg. Skal du ha en løsning som kobles på avløpsrøret må dusjen være i etasjen over varmtvannsberederen. Skal du velge en berederløsning må den kunne stå i kjelleren, mens dusj, badekar og eventuelt oppvaskmaskin må befinne seg i overkant av kummen.
 • Sjekk tester og brukererfaringer med løsningene.
 • Kontakt forhandler og/eller installatør, og gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Gjennomfør tiltaket.
 • Søk støtte fra Enova.